• +421 43 4294337
  • +421 905 406261
  • +421 43 4303457
  • dopravex@dopravex.sk